Coronamaatregelen

Beste cursist,

Vanaf maandag 9 november 2020 geldt aan het cvo Groeipunt de code oranje. Dat heeft de minister beslist, in overleg met de onderwijskoepels en de vakbonden. Code oranje betekent concreet dat op weekbasis maar de helft van het normale aantal cursisten aanwezig mag zijn op iedere campus.

Vanaf maandag 9 november 2020 bieden we je een combinatie aan van afstands- en contactonderwijs en andere alternatieve leermogelijkheden aan. Het aandeel contact gedeelte in onze lessen blijft essentieel. Je leerkracht geeft je hierover alle concrete informatie.

Samen proberen we een kwaliteitsvol aanbod te blijven voorzien, met de nodige aandacht voor je veiligheid.

 

 

INFO Coronamaatregelen

Richtlijnen

Nieuwe definitie van hoogrisicocontact

Om alles veilig te laten verlopen hebben we heel wat maatregelen genomen op basis van het draaiboek van de overheid. De belangrijkste zijn: iedereen draagt een mondmasker op onze campus, een goede handhygiëne, social distancing (1,5 m) en ventilatie van onze lokalen. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er nog geen besmettingen werden doorgegeven in ons centrum. De veiligheidsmaatregelen aanhouden blijft dan ook cruciaal, binnen en buiten de school(m)uren. Laten we daar samen werk van blijven maken!

Je bent een ‘hoogrisicocontact’ als je contact had met iemand die positief testte op COVID-19:

 • zonder mondmasker
 • én op minder dan 1,5 m
 • én langer dan 15 minuten (opgeteld)

Bijgevolg betekent dit dat alle cursisten in de klas van een hoogrisicocontact zelf een laagrisicocontact zijn als ze altijd een mondmasker dragen, de social distancing respecteren en geen of kort (minder dan 15 minuten opgeteld) contact gehad hebben.

 We herhalen de vraag om ook tijdens de pauze buiten de afstand van 1,5 meter te respecteren.

 Correct gebruik van mondmasker

Het correct dragen van het mondmasker is expliciet opgenomen in de nieuwe richtlijnen!  Het is essentieel om zowel mond als neus correct te bedekken.

Nieuwe quarantaineregels voor hoogrisicocontacten

Als hoogrisicocontact ga je meteen in quarantaine voor zeven dagen te tellen vanaf het moment van het laatste contact met de besmette persoon. Je laat je testen op de vijfde dag van je quarantaine. Vergeet niet het testresultaat door te geven via covidmelding@groeipunt.be

 •  Als de test negatief is, stopt de quarantaine na de zevende dag volgend op het hoogrisicocontact. Je kan dus de 8ste dag terug naar de les.
 •  Als de test positief is, wordt je quarantaine verlengd met zeven dagen volgend op de dag van de test. Als je na die zeven dagen symptoomvrij bent, stopt de quarantaine zonder bijkomende test.

Oranje en rode zones

 •  Voor reizigers die terugkeren uit een oranje zone: geen testen of quarantaine meer!
 •  Voor reizigers die terugkeren uit een rode zone: een zelfbeoordelingsformulier dat is geïntegreerd in het Passenger Locator Form (PLF) zal bepalen of je als reiziger als hoog risico contact beschouwd wordt (met test en quarantaine) of niet.

Meldingsformulier

In de volgende gevallen vragen we jou om dit formulier in te vullen, jouw leerkracht te verwitttigen of een mail te sturen naar covidmelding@groeipunt.be

 • Je werd gecontacteerd door contacttracing en moet je laten testen.
 • Je hebt COVID-19 symptomen en laat je testen.
 • Je hebt COVID-19.
 • Je had nauw contact (hoog risico) met iemand die positief getest heeft op COVID-19.

Kleurencodes woonplaats versus kleurencodes onderwijs

De kleurencode van de woonplaats bepaalt niet of een cursist of personeelslid al dan niet naar het centrum mag komen. Iemand die in een gemeente met code rood woont, mag wel nog naar het centrum komen om les te krijgen/geven.

De kleurencode voor het onderwijs wordt bepaald door de crisiscel van de gemeente. Deze crisiscel komt samen als ze daartoe een signaal krijgt van de overheid. De crisiscel interpreteert de cijfers en beslist op basis daarvan eventueel over te schakelen naar code oranje of code rood.

 • code geel: alle cursisten welkom, rekening houdend met de hieronder vermelde maatregelen
 • code oranje: de helft van de cursisten kan naar het centrum komen - contactonderwijs wordt aangevuld met afstandsonderwijs waar mogelijk
 • code rood: een kwart van de cursisten kan naar het centrum komen- contactonderwijs wordt aangevuld met afstandsonderwijs waar mogelijk

Wij gaan ervan uit dat de code oranje of rood nooit lang zal aanhouden. 

Veilig terug naar school

Coronamaatregelen

VOLWASSENENONDERWIJS CVO GROEIPUNT
Coronamaatregelen