Coronamaatrgelen

De Nationale Veiligheidsraadheeft verregaande maatregelen aangekondigd om het coronavirusCOVID19te vertragen enrisicogroepen tebeschermen.Voor de Centra voor Volwassenenonderwijs betekent dit dat alle lessen wordengeschorst. De maatregel gaat in op vrijdagavond 13 maart om middernacht. Doorheen de schorsingsperiode worden maatregelen aangepast in samenspraak tussen nationale veiligheidsraad, GEES-werkgroep, de sector onderwijs , de inrichtende macht Provincie Oost-Vlaanderen en de scholen.


VOLWASSENENONDERWIJS CVO GROEIPUNT
Coronamaatrgelen

Maatregelen Corona COVID-19 CVO Groeipunt

Coronamaatrgelen

VOLWASSENENONDERWIJS CVO GROEIPUNT
Coronamaatrgelen