INFO Coronamaatregelen

Schorsing van de lessen vanaf 29 maart 2021.  

Door het Overlegcomité op 24 maart 2021 werd beslist dat alle lessen geschorst worden vanaf maandag 29 maart tot en met 3 april 2021.. Dit geldt voor fysieke en digitale lessen, ook het afstandsonderwijs gaat dus niet door.

De secretariaten zijn eveneens gesloten.
Eindevaluaties mogen wel doorgaan. Als de eindevaluatie niet online kan doorgaan, mag de cursist hiervoor naar het centrum komen. 

Leerkrachten moeten volgende week wel beschikbaar blijven, mochten leerlingen een beroep op hen willen doen.
We hebben nog geen informatie over de lessen na de paasvakantie. Controleer dus zeker de website, je mailbox of onze Facebookpagina. 

Code rood in het volwassenenonderwijs

Vanaf 16 november 2020 geldt aan het cvo Groeipunt de code rood. Dat heeft de minister beslist, in overleg met de onderwijskoepels en de vakbonden. Code rood betekent concreet dat op weekbasis maar een kwart van het normale aantal cursisten aanwezig mag zijn op iedere campus, ongeacht de grootte van de campus of de lokalen.

We bieden dan voor de meeste opleidingen een combinatie aan van afstands- en contactonderwijs. Je leerkracht geeft je hierover alle concrete informatie. Samen proberen we een kwaliteitsvol aanbod te blijven voorzien, met de nodige aandacht voor je veiligheid.

Het wegvallen van lessen in contact kan geen aanleiding geven tot uitschrijving met terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Wij voorzien in een alternatief aanbod en we hopen dat we zo snel mogelijk weer naar 100% contactonderwijs kunnen overschakelen, zodat je ook dit schooljaar jouw opleiding succesvol kunt afronden. Als er een tegemoetkoming komt van het Vlaams departement onderwijs, zullen we jou daarover informeren.

Richtlijnen

Definitie van hoogrisicocontact

Om alles veilig te laten verlopen hebben we heel wat maatregelen genomen op basis van het draaiboek van de overheid. De belangrijkste zijn: iedereen draagt een mondmasker op onze campus, een goede handhygiëne, social distancing (1,5 m) en ventilatie van onze lokalen. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er nog geen besmettingen werden doorgegeven in ons centrum. De veiligheidsmaatregelen aanhouden blijft dan ook cruciaal, binnen en buiten de school(m)uren. Laten we daar samen werk van blijven maken!

Je bent een ‘hoogrisicocontact’ als je contact had met iemand die positief testte op COVID-19:

 • zonder mondmasker
 • én op minder dan 1,5 m
 • én langer dan 15 minuten (opgeteld)

Bijgevolg betekent dit dat alle cursisten in de klas van een hoogrisicocontact zelf een laagrisicocontact zijn als ze altijd een mondmasker dragen, de social distancing respecteren en geen of kort (minder dan 15 minuten opgeteld) contact gehad hebben.

 We herhalen de vraag om ook tijdens de pauze buiten de afstand van 1,5 meter te respecteren.

 Correct gebruik van mondmasker

Het correct dragen van het mondmasker is expliciet opgenomen in de nieuwe richtlijnen!  Het is essentieel om zowel mond als neus correct te bedekken.

Nieuwe quarantaineregels voor hoogrisicocontacten

Als hoogrisicocontact ga je meteen in quarantaine voor 10 dagen te tellen vanaf het moment van het laatste contact met de besmette persoon. Heb je geen ziektesymptomen, dan laat je je testen op de zevende dag van je quarantaine. Vergeet niet het testresultaat door te geven via covidmelding@groeipunt.be

 •  Als de test negatief is, stopt de quarantaine na de zevende dag volgend op het hoogrisicocontact. Je kan dus de 8ste dag terug naar de les maar er geldt een verhoogde waakzaamheid gedurende 7 dagen na de  test.
 •  Als de test positief is, wordt je quarantaine verlengd met zeven dagen volgend op de dag van de test. Als je na die zeven dagen symptoomvrij bent, stopt de quarantaine zonder bijkomende test.

Oranje en rode zones

 •  Voor reizigers die terugkeren uit een oranje zone: geen testen of quarantaine meer!
 •  Voor reizigers die terugkeren uit een rode zone: een zelfbeoordelingsformulier dat is geïntegreerd in het Passenger Locator Form (PLF) zal bepalen of je als reiziger als hoog risico contact beschouwd wordt (met test en quarantaine) of niet.

Meldingsformulier

In de volgende gevallen vragen we jou om dit formulier in te vullen, jouw leerkracht te verwitttigen of een mail te sturen naar covidmelding@groeipunt.be

 • Je werd gecontacteerd door contacttracing en moet je laten testen.
 • Je hebt COVID-19 symptomen en laat je testen.
 • Je hebt COVID-19.
 • Je had nauw contact (hoog risico) met iemand die positief getest heeft op COVID-19.

Kleurencodes woonplaats versus kleurencodes onderwijs

De kleurencode van de woonplaats bepaalt niet of een cursist of personeelslid al dan niet naar het centrum mag komen. Iemand die in een gemeente met code rood woont, mag wel nog naar het centrum komen om les te krijgen/geven.

De kleurencode voor het onderwijs wordt bepaald door de crisiscel van de gemeente. Deze crisiscel komt samen als ze daartoe een signaal krijgt van de overheid. De crisiscel interpreteert de cijfers en beslist op basis daarvan eventueel over te schakelen naar code oranje of code rood.

 • code geel: alle cursisten welkom, rekening houdend met de hieronder vermelde maatregelen
 • code oranje: de helft van de cursisten kan naar het centrum komen - contactonderwijs wordt aangevuld met afstandsonderwijs waar mogelijk
 • code rood: een kwart van de cursisten kan naar het centrum komen- contactonderwijs wordt aangevuld met afstandsonderwijs waar mogelijk 

Richtlijnen in verband met reizen  (januari 2021)

Er zijn nieuwe, strenge regels in verband met internationale reizen.

Breng jouw docent en medestudenten niet in gevaar en lees vooraf wat de gevolgen zijn van reizen naar het buitenland en terugkeren naar België. Wie na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, moet zich voortaan namelijk twee keer laten testen: op dag 1 en dag 7 na terugkomst. Volg ook de verplichte quarantaine van 10 dagen strikt na.

Heb je ben je positief getest of heb je covid-symptomen en moet je nog getest worden?
Laat dit dan weten via: covidmelding@groeipunt.be

Richtlijnen 25 juanuari 2021

alle hoog risico contacten worden twee keer getest:

 • PCR - test 1: zo snel mogelijk na identificatie en indien <72 uur na laatste hoog risico contact
 • PCR - test 2: op het einde van de quarantaine, nl. ten vroegste dag 7
  • duur van isolatie voor patiënten in thuisisolatie verlengd van 7 dagen naar 10 dagen
  • alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen moeten verplicht 10 dagen in quarantaine met een PCR-test op dag 1 en dag 7

Als je gecontacteerd wordt door contract-tracing, vermeld je ook dat je les volgt in CVO Groeipunt, en jouw vestigingsplaats.

Je kunt zelf een quarantainegetuigschrift aanvragen via de volgende website: https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl/quarantaine

Veilig terug naar school

Coronamaatregelen

VOLWASSENENONDERWIJS CVO GROEIPUNT
Coronamaatregelen