FAQ


De meeste opleidingen starten begin september of in januari. Bij elke cursus op de Groeipunt-website staat vermeld wat de precieze startdatum is.

Indien je je al ingeschreven hebt, dan staat het startmoment vermeld op je inschrijvingsbewijs.

Je kan online inschrijven via onze website. Ga naar de gewenste opleiding en klik op "online inschrijven". Het online inschrijven en betalen gebeurt in een beveiligde webomgeving. Een éénmalige registratie is verplicht. Na registratie kan je online inschrijven.

Je kan je ook inschrijven in één van onze secretariaten. Je kan je inschrijven in elk secretariaat. Ook als de cursus in een andere vestiging zal doorgaan.

Telefonisch of via mail inschrijven is niet mogelijk.

 

Welke documenten heb ik nodig bij inschrijving?

  • Je identiteitskaart.

  • Je bankkaart; je kan enkel met bankkaart betalen, wij aanvaarden geen cash geld.

  • Je attest dat recht geeft op vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld, indien van toepassing. Klik hier om te zien of je recht hebt op een vermindering of vrijstelling. 

    • Werkzoekenden hoeven geen attest voor vrijstelling van betaling mee te brengen. Deze informatie kunnen we online opvragen. 

    • Ben je werkzoekend dan kan je best eerst contact opnemen met jouw VDAB-consulent om vast te stellen of je opleiding in aanmerking komt voor een "traject naar werk". Dan kun je vrijgesteld worden van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en krijg je volledige vrijstelling van betaling. Je moet wel wachten op een brief met de beslissing alvorens in te schrijven. Klik hier voor meer informatie.

  • voor 15-jarigen: een schoolattest dat aantoont dat je minstens in de 2e graad zit.

  • als je al cursussen gevolgd hebt in een ander centrum voor september 2013: de deelcertificaten van de gevolgde modules. Vanaf september 2013 kunnen wij deze raadplegen via de LED-databank. Je kunt deze databank best zelf raadplegen om te zien of je deelcertificaat geregistreerd werd. Je meldt je aan met je ID-kaart, itsme, token,... 

Je kan inschrijven als je 16 jaar bent op het ogenblik van inschrijven of als je 15 jaar bent en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. Voor Bedrijfsbeheer kun je je pas inschrijven als je in de derde graad secundair onderwijs zit.

Voor cursisten die niet langer deeltijds leerplichtig zijn, dit wil zeggen 18 jaar oud zijn, is een bijkomende toelatingsvoorwaarde vereist: de cursist beschikt over de Belgische nationaliteit of de cursist verblijft wettig in het land.

Wil je je diploma secundair behalen via ons tweedekansonderwijs? Dan moet je minstens 18 jaar zijn.

VOLWASSENENONDERWIJS
zowel overdag als 's avonds