FAQ


Absoluut! 

In het CVO Groeipunt mogen we het schooljaar starten met code geel. Concreet betekent dit dat alle cursisten aan CVO Groeipunt terug naar school mogen komen in contactonderwijs. Onze lessen starten op dinsdag 1 september. We kijken er alvast heel erg naar uit om jullie opnieuw te mogen verwelkomen!

Om alles veilig te laten verlopen hebben we heel wat maatregelen genomen op basis van het draaiboek van de overheid. De belangrijkste zijn: iedereen draagt een mondmasker op onze campus, een goede handhygiëne, social distancing (1,5 m) en voldoende ventilatie van onze lokalen. 

Op lokaal niveau kan er beslist worden om tijdens het schooljaar over te gaan op code oranje of code rood. Voor beide scenario's hebben we een centrumbreed plan van aanpak uitgewerkt. 

Klik hier voor nog meer informatie over onze coronamaatregelen.

Je kan bij CVO Groeipunt online inschrijven via deze website. Ga naar de gewenste opleiding en klik op "online inschrijven". Het online inschrijven en betalen gebeurt in een beveiligde webomgeving. Een éénmalige registratie is verplicht. Na registratie kan je online inschrijven.

Je kan je ook inschrijven in één van onze secretariaten. Je kan je inschrijven in elk secretariaat. Ook als de cursus in een andere vestiging zal doorgaan.

In Ninove kan je een afspraak maken om in te schrijven indien online inschrijven niet lukt of je niet wenst aan te schuiven.

Telefonisch of via e-mail inschrijven is niet mogelijk bij CVO Groeipunt.

 

Welke documenten heb ik nodig bij inschrijving aan CVO Groeipunt?

 • Je identiteitskaart.

 • Je bankkaart; je kan enkel met bankkaart betalen, wij aanvaarden geen cash geld.

 • Je attest dat recht geeft op vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld, indien van toepassing. Klik hier om te zien of je recht hebt op een vermindering of vrijstelling. 

  • Werkzoekenden hoeven geen attest voor vrijstelling van betaling mee te brengen. Deze informatie kunnen we online opvragen. 

  • Ben je werkzoekend dan kan je best eerst contact opnemen met jouw VDAB-consulent om vast te stellen of je opleiding in aanmerking komt voor een "traject naar werk". Dan kun je vrijgesteld worden van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en krijg je volledige vrijstelling van betaling. Je moet wel wachten op een brief met de beslissing alvorens in te schrijven. Klik hier voor meer informatie.

 • voor 15-jarigen: een schoolattest dat aantoont dat je minstens in de 2e graad zit.

 • als je al cursussen gevolgd hebt in een ander centrum dan CVO Groeipunt, voor september 2013: de deelcertificaten van de gevolgde modules. Vanaf september 2013 kunnen wij deze raadplegen via de LED-databank. Je kunt deze databank best zelf raadplegen om te zien of je deelcertificaat geregistreerd werd. Je meldt je aan met je ID-kaart, itsme, token,... 

Je kan bij CVO Groeipunt inschrijven als je 16 jaar bent op het ogenblik van inschrijven of als je 15 jaar bent en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. Voor Bedrijfsbeheer kun je je pas inschrijven als je in de derde graad secundair onderwijs zit.

Voor cursisten die niet langer deeltijds leerplichtig zijn, dit wil zeggen 18 jaar oud zijn, is een bijkomende toelatingsvoorwaarde vereist: de cursist beschikt over de Belgische nationaliteit of de cursist verblijft wettig in het land.

Wil je je diploma secundair behalen via tweedekansonderwijs aan CVO Groeipunt? Dan moet je minstens 18 jaar zijn.

Het standaard inschrijvingsgeld bij  CVO Groeipunt is vastgelegd op 1,50 EUR per lesuur.

Bij elke cursus op onze website staat vermeld wat de totale kostprijs is (inschrijvingsgeld + eventuele materiaalkost). Daarnaast kan het zijn dat je recht hebt op een vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld of gebruik kan maken van o.a. opleidingscheques.

Klik hier om te zien of je in aanmerking komt voor een gedeeltelijk of volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Breng je attest mee bij inschrijving. Dit attest mag max. 1 maand oud zijn. Sommige attesten kunnen wij elektronisch raadplegen.

Volgende personen komen in aanmerking voor vrijstellingen:

 • personen met een beperking
 • personen die materiële hulp of leefloon genieten
 • asielzoekers die materiële hulp genieten
 • werkzoekenden
 • Cursisten NT2
 • Inburgeraars
 • Personen die nog geen diploma secundair onderwijs hebben, voor de opleiding Algemene Vorming

Vrijstelling voor werkzoekenden:

Werkzoekenden hoeven geen attest voor vrijstelling van betaling mee te brengen. Deze informatie kunnen we online opvragen. 

Ben je werkzoekend dan kan je best eerst contact opnemen met jouw VDAB-consulent om vast te stellen of je opleiding in aanmerking komt voor een "traject naar werk". Dan kun je vrijgesteld worden van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en krijg je volledige vrijstelling van betaling. Je moet wel wachten op een brief met de beslissing alvorens in te schrijven. Klik hier voor meer informatie.

Plafond van 300 of 600 € per opleiding, per schooljaar bij CVO Groeipunt

Volg je meerdere cursussen binnen 1 opleiding, dan betaal je maximum € 300 indien je inschrijft voor 1 semester, of indien de cursussen over een heel schooljaar lopen.

Moet je opnieuw inschrijven voor het 2e semester, dan betaal je max nog eens 300 €.

1ste semester: 1/9 tot 31/12
2de semester: 1/1 tot 31/8

Enkele voorbeelden van opleidingen die onder deze regelgeving vallen: hulpkok, kok, traiteur-banketaannemer, schoonheidsspecialist, metselaar, mecanicien, koetswerkhersteller, monteur cv, industriële elektriciteit ...

Vanaf 1 september 2019 werd het betaald educatief verlof vervangen door het Vlaams opleidingsverlof. De meeste van onze opleidingen komen in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof. Ook opleidingen die voorheen niet in aanmerking kwamen voor betaald educatief verlof. 

 • Klik hier om te zien of je gebruik kan maken van Vlaams opleidingsverlof. LET OP klik zeker door op de opleiding, want voor sommige opleidingen zijn er bijkomende voorwaarden wat betreft jouw opleidingsniveau. 

 • Klik hier om te zien of jouw opleiding geregistreerd is in de opleidingsdatabank. Zoek daarbij naar een opleiding die wordt ingericht door CVO - Centra voor Volwassenenonderwijs 

 • Bereken met de simulator het aantal uren Vlaams opleidingsverlof.

Wij bezorgen een inschrijvingsformulier met hierop de nodige gegevens om het opleidingsverlof aan te kunnen vragen. Je moet zelf goed nagaan of je recht hebt op het opleidingsverlof! Heb je twijfels of je in aanmerking komt? Neem dan gerust contact op met onze secretariaatsmedewerkers. 

Klik hier voor de officiële brochure

Effect van de coronacrisis en het opschorten van de lessen op het Vlaams opleidingsverlof:

Klik hier voor meer informatie over de gevolgen voor Vlaams opleidingsverlof door opschorting lessen vanwege coronavirus.

Overgangsmaatregel betaald educatief verlof

Op basis van de overgangsmaatregel kunt u nog altijd betaald educatief verlof (BEV) opnemen.

Als u in het schooljaar 2018-2019 voor een bepaalde opleiding rechtmatig gebruikmaakte van BEV, dan kunt u diezelfde opleiding voortzetten via BEV (volgens de administratieve regels van BEV, dus onder meer met papieren attesten van inschrijving en nauwgezetheid), tot en met december 2021.

Effect van de coronacrisis en het opschorten van de lessen op het Vlaams opleidingsverlof en Betaalde educatief verlof:

Indien de einddatum van de lessen door het organiseren van inhaallessen verschoven wordt naar het volgende schooljaar, mag het BEV opgenomen worden tot de laatste lesdag (of het laatste evaluatiemoment).

Klik hier voor meer informatie over de gevolgen voor het betaald educatief verlof (BEV) door opschorting lessen vanwege coronamaatregelen.

De opleidingscheques maken deel uit van de opleidingsincentives van de Vlaamse overheid.

De meeste van onze Groeipunt-opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques. Ook opleidingen die voorheen niet in aanmerking kwamen!

 • Klik hier om te zien of je gebruik kan maken van opleidingscheques.

 • Klik hier om te zien of jouw opleiding geregistreerd is in de opleidingsdatabank en dus in aanmerking komt voor opleidingscheques.

Hoe inschrijven met opleidingscheques?

 • Vraag je opleidingscheques aan.

 • Schrijft je online in en betaal voor de cursus (zolang de corona-maatregeln gelden en de secretariaten gesloten zijn).

 • Breng je opleidingscheques nadien binnen. Wij betalen jou dan het oorspronkelijke bedrag terug.

Overgangsmaatregel voor opleidingen die niet meer in aanmerking komen voor opleidingscheques (vb Italiaans, Spaans)

 • Heb je in schooljaar 2018-2019 voor dezelfde opleiding gebruik gemaakt van Betaald educatief verlof én opleidingscheques?

  • dan kun je dit schooljaar nog gebruik maken van betaald educatief verlof en opleidingscheques.
  • de oude regelgeving voor BEV blijft dan voor jou gelden, dit nog tot 31 december 2021.

Wijziging vanaf 1 september 2020

Vanaf september 2020 vraag je de opleidingscheques aan bij het departement Werk en Sociale Economie (WSE) en niet langer bij VDAB.

Klik hier om te zien of je nog recht hebt op kinderbijslag als je een opleiding volgt.

Regelmatige aanwezigheid is vereist. Verplichte stages staan gelijk met lesuren en het mag ook avondonderwijs zijn. Breng je kinderbijslagfonds op de hoogte en laat het formulier P7 'kinderbijslag na de leerplicht' tijdig door ons invullen om stopzetting van je kinderbijslag te voorkomen.

Ben je door langdurige ziekte niet in staat  om verder les te volgen of om (opnieuw) in te schrijven, dan bezorg je zelf aan je kinderbijslagfonds de nodige ziekteattesten. Dit is belangrijk om verder kinderbijslag te ontvangen. Na je ziekte moet je binnen de 5 dagen ofwel opnieuw starten met een opleiding, ofwel je inschrijven bij de VDAB als werkzoekende schoolverlater.

Voor jongeren met verhoogde kinderbijslag geldt bovenstaande verplichting pas vanaf de leeftijd van 21 jaar.

In sommige gevallen is het mogelijk om de inschrijving bij  CVO Groeipunt te annuleren en je inschrijvingsgeld terug te krijgen:

 • Bij annulering vóór de start van de cursus , wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

 • Bij annulering binnen de twee weken na de startdatum van de cursus die langer duurt dan zes weken, wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

 • Bij annulering na 1 lesdag na de startdatum van de cursus die zes weken of minder lang duurt, wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

 • Als de directie van  CVO Groeipunt beslist om een cursus te schrappen omwille van te weinig cursisten, wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

 • Bij overschakeling naar code oranje of code rood, waarbij een deel van de lessen in contactonderwijs, afgewisseld met afstandsonderwijs zal doorgaan, kan er geen terugbetaling van inschrijvingsgeld toegestaan worden. Wij gaan ervan uit dat deze toestand, indien van toepassing, zeer kort zal zijn. Een volledige en langdurige sluiting van het centrum zal normaal gezien niet meer voorkomen.

Gratis Microsoft Office 2016 downloaden

Alle cursisten van cvo Groeipunt kunnen de educatieve versie van Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, …) gratis downloaden en krijgen daar bovenop 1 TB aan opslagruimte op OneDrive. Vraag een voucher met de activatiecode op het secretariaat of aan je leerkracht.

Adobe Creative Cloud

De provincie wenst tegen een goedkope prijs legale software voor thuisgebruik aan te bieden aan haar cursisten, leerlingen, en leerkrachten en medewerkers van het provinciaal onderwijs. Daartoe werden de nodige overeenkomsten afgesloten. De volgende software kan door cursisten, leerlingen en medewerkers binnen deze overeenkomst worden besteld:

Voor slechts €65 kan je als cursist van onze school gedurende één jaar gebruik maken van een licentie Adobe Creatieve Cloud.

Registreer je als cursist van het provinciaal onderwijs en bevestig dit door je inschrijvingsbewijs.

AutoCad

Cursisten kunnen gratis gebruik maken van het programma AutoCad voor educatieve doeleinden. Download AutoCad

Solid Edge – studenten versie

Cursisten kunnen na registratie een educatieve licentie downloaden.

BaseCamp – Garmin

Deze software is voor iedereen gratis te downloaden via de site van Garmin.

VOLWASSENENONDERWIJS OOST-VLAANDEREN
zowel overdag als 's avonds