Inschrijven

Door COVID-19 is enkel online inschrijven mogelijk

Je kan bij CVO Groeipunt online inschrijven via deze website. Ga naar de gewenste opleiding en klik op "online inschrijven". Het online inschrijven en betalen gebeurt in een beveiligde webomgeving. Een éénmalige registratie is verplicht. Na registratie kan je online inschrijven.

We vragen je om maximaal online in te schrijven via de website

Heb je recht heeft op vermindering van inschrijvingsgeld of wil je inschrijven voor een cursus NT2 of AAV, dan kan je niet online inschrijven.  Je stuurt een mail naar inschrijven@groeipunt.be met 

 • de vraag tot inschrijving  - vermeld zeker de juiste cursus, vestiging en dag
 • een kopie van je ID-kaart
 • eventueel het attest dat recht geeft op vermindering van inschrijvingsgeld

De administratief medewerkers zullen jou dan inschrijven en via mail contacteren in verband met de verdere afhandeling en betaling.

INFO Inschrijven

Welke documenten heb ik nodig bij inschrijving aan CVO Groeipunt?

 • Je identiteitskaart.

 • Je bankkaart; je kan enkel met bankkaart betalen, wij aanvaarden geen cash geld.

 • Je attest dat recht geeft op vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld, indien van toepassing. Klik hier om te zien of je recht hebt op een vermindering of vrijstelling. 

  • Werkzoekenden hoeven geen attest voor vrijstelling van betaling mee te brengen. Deze informatie kunnen we online opvragen. 

  • Ben je werkzoekend dan kan je best eerst contact opnemen met jouw VDAB-consulent om vast te stellen of je opleiding in aanmerking komt voor een "traject naar werk". Dan kun je vrijgesteld worden van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en krijg je volledige vrijstelling van betaling. Je moet wel wachten op een brief met de beslissing alvorens in te schrijven. Klik hier voor meer informatie.

 • voor 15-jarigen: een schoolattest dat aantoont dat je minstens in de 2e graad zit.

 • als je al cursussen gevolgd hebt in een ander centrum dan CVO Groeipunt, voor september 2013: de deelcertificaten van de gevolgde modules. Vanaf september 2013 kunnen wij deze raadplegen via de LED-databank. Je kunt deze databank best zelf raadplegen om te zien of je deelcertificaat geregistreerd werd. Je meldt je aan met je ID-kaart, itsme, token,... 

Indien je in aanmerking komt voor verminderd inschrijvingstarief of je wenst te betalen met opleidingscheques, dan kun je enkel inschrijven via het secretariaat. Je kunt op het secretariaat enkel betalen met bancontact of opleidingscheques.

Voor een groot aantal opleidingen kun je online inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden cvo Groeipunt: leeftijd

Je kan bij CVO Groeipunt inschrijven als je 16 jaar bent op het ogenblik van inschrijven of als je 15 jaar bent en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.

Voor cursisten die niet langer deeltijds leerplichtig zijn, dit wil zeggen 18 jaar oud zijn, is een bijkomende toelatingsvoorwaarde vereist: de cursist beschikt over de Belgische nationaliteit of de cursist verblijft wettig in het land.

Wil je je diploma secundair behalen via tweedekansonderwijs aan CVO Groeipunt? Dan moet je minstens 18 jaar zijn.

Specifiek voor Nederlands Tweede Taal (NT2): Cursisten tussen 12 en 16 jaar kunnen ingeschreven worden als ze op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen een secundaire school en CVO Groeipunt Nederlands tweede taal volgen.

CVO Groeipunt inschrijvingen - Enkel online inschrijven mogelijk door COVID-19

Inschrijven

VOLWASSENENONDERWIJS CVO GROEIPUNT
Inschrijven