Aromatherapie

opleidingen CVO Groeipunt

Van dinsdag 15 september 2020 t.e.m. dinsdag 15 juni 2021

Vindt plaats op:

Dinsdag van 18.15 uur tot 22 uur

Aantal lesuren: 160

Prijs lesuren: 240 EUR

CVO Groeipunt Ninove
Centrumlaan 160
9400 NINOVE

Aantal lesuren afstandsonderwijs: 10

Lokaal: 1.004 (gelijkvloers)

Info opleiding

Wil je leren programmeren? Dan kan je in cvo Groeipunt kiezen uit verschillende trajecten:

 • Heb je nog geen programmeerkennis? dan start je met de opleiding start to program
 • Je volgt eveneens de startmodule databankbeheer want data-analyse is noodzakelijk voor het opstellen van een databank in jouw gekozen programmeeromgeving.
 • Daarna kies je een specifieke programmeeromgeving (verschillende modules telkens):
 • traject 1= programmeren in 3D omgeving met Unreal Engine
 • traject 2= programmeren responsive websites met PHP7

Elke trajectopleiding is een 2-jarig traject.

Na het afronden van een volledig traject behaal je je eindcertificaat ICT programmeren voor de gekozen programmeeromgeving.


Module Start to Program

In deze startmodule maak je kennis met programmeren.

 • Je leert wat programmeren eigenlijk is.
 • Je gebruikt Computationeel denken om problemen aan te pakken.
 • Je maakt kennis met een aantal belangrijke programmeerprincipes.
 • Je leert de belangrijkste programmeertechnieken.
 • Je schrijft je eerste, eenvoudige, programmaatjes.

Deze startmodule vereist geen voorkennis en verloopt stap voor stap met heel veel kleine, opbouwende taken.

Na het volgen van de startmodule Start to Program ben je klaar om je verder te verdiepen in een specifieke programmeeromgeving (Unreal Engine, PHP, …) aan het cvo Groeipunt.


Module data-analyse + SQL server (databankbeheer)

Wil je een eigen databank aanmaken om je gegevens te beheren?

In de startmodule data-analyse + SQL Server leer je hoe je gegevens kunt analyseren en gestructureerd bewaren en beheren in een databank.

 • Je leert dat er verschillende databankarchitecturen bestaan om gegevens te beheren.
 • Je maakt kennis met gegevensanalyse.
 • Je leert ERD-diagrammen aanmaken om een datamodel op te stellen.
 • Je concretiseert het datamodel in een SQL Server Databank.
 • Je leert hoe je een databank bouwt en bevraagt met SQL.

Na het volgen van de startmodule data-analyse + SQL Server kan je een databank aanmaken die je kan gebruiken in een programmeeromgeving.


Vervolgmodules TRAJECT 1 : Programmeren in 3D omgeving met Unreal Engine

In deze opleiding Programmeren in 3D omgeving met Unreal Engine leer je 3D programma’s te ontwerpen met Unreal Engine. Unreal Engine wordt gebruikt voor tal van toepassingen en ondersteunt tal van platformen (VR/AR/MR, 3D-architectuur, 3D-simulaties, 3D-animaties, games...).

Wanneer je reeds voldoende programmeerkennis hebt, kan je rechtstreeks instappen in deze vervolgmodules.


De opleiding Programmeren in 3D omgeving met Unreal Engine omvat vijf modules:

-> DEEL1: In de module Eenvoudige functionaliteiten leer je de werkomgeving van Unreal Engine gebruiken, leer je programmeren aan de hand van Blueprint Visual Scripting en maak je kennis met de vele mogelijkheden van Unreal Engine.

-> DEEL 2: In de module Complexe functionaliteiten maak je kennis met complexere functionaliteiten zoals animaties, fysische simulaties, Artificiële Intelligentie, het ontwerpen van een User Interface, …

-> DEEL 3: In de module Gegevensbeheer- en beveiliging ligt de nadruk op het presenteren, visualiseren en bewaren van gegevens in een 3D omgeving.

-> DEEL 4: In de modules Integratie van externe functionaliteiten en Programmeerproject ontwerp je, met grote vrijheid voor eigen accenten en ruimte voor specialisaties, een eigen 3D applicatie.

De totale opleiding duurt 2 schooljaren en bestaat uit een combinatie van lesmomenten in cvo Groeipunt en afstandsonderwijs.


Interesse in 3D ontwerpen met het oog op real time visualisation? Ontdek dan ook onze opleidingen 3D ontwerpen met Blender in cvo Groeipunt.


Vervolgmodules TRAJECT 2 : Programmeren responsive websites met PHP7

Maak kennis met de principes van het programmeren voor internettoepassingen. U leert dynamische responsive websites te maken met PHP 7 die geschikt zijn voor desktop, tablet -en smartphonegebruik. U werkt vanuit een geïntegreerde aanpak waarbij PHP 7, HTML 5, CSS en Bootstrap 4 aan bod komen. Op het einde van deze opleiding ICT programmeren (deel 1 tot 4) beheerst u belangrijke programmeertechnieken en kan u een volledige moderne responsive / mobile friendly website maken die draait op een online MySQL databank.


De opleiding Programmeren responsive websites met PHP7 omvat vijf modules:

-> DEEL 1: module Eenvoudige functionaliteiten

 • Leer de basisprincipes van programmeren
 • Leer een logische manier van werken
 • Output op het scherm op een gebruiksvriendelijke manier weergeven
 • Een programma / website op een vertrouwde en gestructureerde manier opbouwen.
 • Gebruiksvriendelijke foutafhandeling: foutmelding, …
 • Code centraliseren en hergebruiken
 • Gebruik maken van templates (bootstrap 4) en CSS voor een gebruikersinterface
 • Bestaande PHP-functies of bibliotheken gebruiken
 • Variabelen en constanten declareren.
 • Datatypes converteren.
 • Leren werken met controlestructuren
 • Het programma laten reageren op events.
 • Eenvoudige lijsten aanmaken (arrays)

-> DEEL 2: module Complexe functionaliteiten

 • Leer de gevorderde principes van programmeren
 • Leer gevorderde principes van objectgeoriënteerd programmeren
 • Leer een bestaande website uitbreiden
 • Leer functionaliteiten toe te voegen aan een bestaande website
 • Los fouten en errors op in websites
 • Probleemoplossend denken
 • Leer werken complexe user interfaces (met navigatie, meerdere pagina’s,...).
 • Maak gebruik van complexere HTML5, CSS, templates met bootstrap 4…
 • Leer multimedia toevoegen aan websites
 • Optimaliseer de lay-out voor mobiele apparaten
 • Vereenvoudig bestaande websitecode
 • Analyseert probleemstelling in functie van de gekozen ontwikkelomgeving PHP7

-> DEEL 3 + 4: databankgestuurde website met PHP7+MySQ = modules Gegevensbeheer- en beveiliging, module Integratie van externe functionaliteiten en module Programmeerproject:

 • Bouw een volledige moderne responsive / mobile friendly web(app) die draait op een online MySQL databank
 • Externe bibliotheken voor het weergeven van grafieken,…
 • Integratie van externe bibliotheken zoals jQuery, AJAX,…
 • Integratie van afbeeldingen, tekstbestanden (json, xml,…),
 • De integratie van externe webservices
 • Externe fonts integreren.
 • Maak code zodanig flexibel dat eindgebruiker zelf visualisatie van content kan aanpassen. Bv. meer of minder data weergeven met behulp van filters
 • Voeg navigatie, menu’s, carrousels,… toe aan de (web)app.
 • Voeg verschillende elementen samen tot een informatieve lijst of tabel.
 • Maak gebruik van externe frameworks en toolsets (bv. Bootstrap, Angular,…).
 • Kan een applicatie laten communiceren met andere applicaties (zowel op hetzelfde device als op andere devices)
 • Vanuit een web(app) gegevens toevoegen (insert), verwijderen (delete) en wijzigen (update) in een online MYSQL-databank
 • Gegevens uitlezen uit andere bestandsformaten: vb. XML, JSON, CSV
 • Gegevens wegschrijven naar een gegevensbestand en gegevens opnieuw uitlezen
 • Gebruik van cookies, storage
 • Testen schrijven die ingevoerde gegevens controleren
 • Geschikte query uitvoeren om data uit de databank op te halen
 • Connectie maken met de databank (query, ajax,…)
 • Grafische weergave van data vb. grafieken
 • Vanuit code implementeren dat bepaalde gebruikers toegang hebben tot (delen van) webpagina’s / applicatie
 • Authenticatie
 • SQL injection voorkomen (voorkomen dat vb. volledige inhoud van tabel getoond wordt)
 • logbestand/records bijhouden

Deze modules van de opleidingen programmeren behoren tot het studiegebied ICT-programmeren. Wanneer je het volledige traject afwerkt, behaal je het eindcertificaat. Per module behaal je een deelcertificaat.


Wanneer je nog geen diploma secundair onderwijs hebt dan kan je deze eindcertificaten combineren met de opleiding AAV om je diploma secundair onderwijs te behalen:


Beschrijving van de modules uit het studiegebied ICT-programmeren (soms heeft de module een andere, betekenisvollere naam in de planning op de website):

Sommige modules kunnen pas gestart worden wanneer u geslaagd bent voor voorafgaande modules

(= aanduiding VM =vervolgmodule

--> VM1, VM2,... het getal duidt het vervolgverband aan, maw VM2 kan pas gevolgd worden na afwerking van VM1).


ICT PROGRAMMEREN-opleiding

 • toelatingsvoorwaarden= attest of bewijs van kunnen ivm START TO ICT
 • modules:
 • Start to program
 • VM1: Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten
 • VM2: Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten
 • VM2: Integratie externe functionaliteiten
 • VM2: Programmeerproject
 • VM2: Gegevensbeheer en -beveiliging
 • Databankbeheer


Om te starten met programmeren heb je geen voorkennis programmeren nodig.

Het is wel noodzakelijk dat je reeds de basisvaardigheden uit de opleiding Start to ICT beheerst (= modules Aan de slag met ICT + E-communicatie, internet en online diensten). Je behaalde het deelcertificaat van deze modules of je maakt de instapproef om deze kennis te bewijzen.

Hiermee kan je aantonen dat je reeds voldoende computerkennis hebt om deze vervolgmodule met succes te volgen.


Heb je alle programmeerkennis of -ervaring dan kan je aansluiten bij de vervolgmodules. In dat geval moet je wel aantonen dat je de kennis over de voorafgaande modules beheerst (dmv instapproef of dmv eerder behaalde deelcertificaten)

Permanente evaluatieDe opleiding ICT programmeren richt zich tot de gevorderde ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, wil leren programmeren.

Lesmomenten CVO Groeipunt

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       

Totaal: 240 EUR
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.

Online inschrijven voor deze opleiding

CVO GROEIPUNT NINOVE
OPLEIDINGEN

Opleiding Voetverzorger

Er zit veel toekomst in deze veelzijdige en praktische opleiding tot voetverzorger. Steeds meer mensen beseffen het belang van correct verzorgde voeten: onze voeten dragen ons immers door het leven. Elke dag moeten ze ons gewicht dragen en soms een veelvoud daarvan als we werken of sporten. 

Daardoor neemt de vraag naar professionele voetverzorgers in een razend tempo toe. Als zelfstandige voetverzorger kies je zelf je werkuren en werkplaats. Je kan deze job gemakkelijk combineren met een andere job of gezinsleven. Je kan van thuis uit werken, je aansluiten bij een bestaand schoonheidsinstituut of wellnesscentrum, of op huisbezoek gaan bij je klanten. Mogelijkheden genoeg.

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Combineer de diplomagerichte opleiding zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger met de opleiding aanvullende algemene vorming en behaal jouw diploma.

Lakken van de nagels; anatomie in functie van de hand, professionele hand- en nagelverzorgingstechnieken toepassen; specifieke handelingen zoals de spa-manicure toepassen; gebroken nagels herstellen; specifieke en modegebonden nagellaktechnieken: gellakken, nagelfantasie; kunstnageltips aanbrengen en deze afwerken met gelDeze opleiding is bedoeld voor wie aan de slag wilt gaan als voetverzorger, zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger of schoonheidsspecialist. Er is geen voorkennis nodig om te starten met de basisopleiding voetverzorging.

Inhoud

De basisopleiding voetverzorger bestaat uit:

 • Voetverzorging 1: Basiskennis + technologie: Osteologie, myologie, arthrologie, stand en statiek van de voet, apparaten, …. zijn enkele onderwerpen uit de theorie die verder zullen gebruikt worden in de praktijk.
 • Voetverzorging 2: Elementaire en aanvullende voetverzorging: Handelingsplan opstellen, nagelverzorging ,voorkomen van ingegroeide nagel, uitvoering van een basisvoetverzorging en verwijderen van eelt en eeltpitten, massagetechnieken en -invloeden, laktechnieken van de nagels, huidverzorging,…

Na de basisopleiding kan je verder specialiseren in de cursus Voetverzorging 3.  
In de cursus Voetverzorging 3  specialiseer je je in:

 • algemene verbandtechnieken;
 • nagelregulatie;
 • orthoplastie
 • diabetische voet;

Wie deze vervolgcursus volgt, bekomt het eindcertificaat van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger.

De opleiding voetverzorgen kan je volgen in verschillend tempo: 

 • Voetverzorging 1 en Voetverzorging 2: overdag 1 keer per week
 • Voetverzorging 1+2: 's avonds versneld: 2 x per week
 • Voetverzorging 3: Voetverzorging Specialisatie 1 keer per week

Vervolg?

 • Met het certificaat van Voetverzorger kun je terecht in de cursus Voetreflexmassage. Hierbij leer je ook alternatieve behandelingsmassages.
 • Met het certificaat van Voetverzorger kun je terecht in de cursus Aromatherapie

Welk studiebewijs behaal je?

Na het volgen van de cursussen voetverzorging 1 en voetverzorging 2 (320 Lt) behaal je reeds het certificaat Voetverzorger.

Wanneer je ook de vervolgcursus voetverzorging 3 volgt, behaal je het eindcertificaat Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger.

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Combineer de diplomagerichte opleiding zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger met de opleiding aanvullende algemene vorming en behaal jouw diploma.

Deze opleiding komt sedert 1 september 2019 ook in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof en voor opleidingscheques. .  Deze opleiding komt ook in aanmerking voor de KMO-portefeuille.