Programmeren vervolg (certificaat 2): programmeren responsive websites met PHP 7 - deel 2

opleidingen CVO Groeipunt

Van donderdag 11 maart 2021 t.e.m. donderdag 17 juni 2021

Vindt plaats op:

Donderdag van 18.20 uur tot 21.30 uur

Aantal lesuren: 60

Prijs lesuren: 90 EUR

CVO Groeipunt Ninove
Centrumlaan 160
9400 NINOVE

Aantal lesuren afstandsonderwijs: 14

Lokaal: 1.112 (1e verdieping)

Info opleiding

Maak kennis met de principes van het programmeren voor internettoepassingen. U leert dynamische responsive websites te maken met PHP 7 die geschikt zijn voor desktop, tablet -en smartphonegebruik. U werkt vanuit een geïntegreerde aanpak waarbij PHP 7, HTML 5, CSS en Bootstrap 4 aan bod komen. Op het einde van deze opleiding ICT programmeren (deel 1 tot 4) beheerst u belangrijke programmeertechnieken en kan u een volledige moderne responsive / mobile friendly website maken die draait op een online MySQL databank.


· Leer de basisprincipes van programmeren

· Leer een logische manier van werken

· Output op het scherm op een gebruiksvriendelijke manier weergeven

· Een programma / website op een vertrouwde en gestructureerde manier opbouwen.

· Gebruiksvriendelijke foutafhandeling: foutmelding, …

· Code centraliseren en hergebruiken

· Gebruik maken van templates (bootstrap 4) en CSS voor een gebruikersinterface

· Bestaande PHP-functies of bibliotheken gebruiken

· Variabelen en constanten declareren.

· Datatypes converteren.

· Leren werken met controlestructuren

· Het programma laten reageren op events.

· Eenvoudige lijsten aanmaken (arrays)


Deze modules van de opleidingen programmeren behoren tot het studiegebied ICT-programmeren. Wanneer je het volledige traject afwerkt, behaal je het eindcertificaat. Per module behaal je een deelcertificaat.


Wanneer je nog geen diploma secundair onderwijs hebt dan kan je deze eindcertificaten combineren met de opleiding AAV om je diploma secundair onderwijs te behalen:


Beschrijving van de modules uit het studiegebied ICT-programmeren (soms heeft de module een andere, betekenisvollere naam in de planning op de website):

Sommige modules kunnen pas gestart worden wanneer u geslaagd bent voor voorafgaande modules

(= aanduiding VM =vervolgmodule

--> VM1, VM2,... het getal duidt het vervolgverband aan, maw VM2 kan pas gevolgd worden na afwerking van VM1).


ICT PROGRAMMEREN-opleiding

 • toelatingsvoorwaarden= attest of bewijs van kunnen ivm START TO ICT
 • modules:
 • Start to program
 • VM1: Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten
 • VM2: Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten
 • VM2: Integratie externe functionaliteiten
 • VM2: Programmeerproject
 • VM2: Gegevensbeheer en -beveiliging
 • Databankbeheer


Om te starten met programmeren heb je geen voorkennis programmeren nodig.


Het is wel noodzakelijk dat je reeds de basisvaardigheden uit de opleiding Start to ICT beheerst (= modules Aan de slag met ICT + E-communicatie, internet en online diensten). Je behaalde het deelcertificaat van deze modules of je maakt de instapproef om deze kennis te bewijzen.

Hiermee kan je aantonen dat je reeds voldoende computerkennis hebt om deze vervolgmodule met succes te volgen.


Heb je alle programmeerkennis of -ervaring dan kan je aansluiten bij de vervolgmodules. In dat geval moet je wel aantonen dat je de kennis over de voorafgaande modules beheerst (dmv instapproef of dmv eerder behaalde deelcertificaten)

Permanente evaluatie tijdens de lessen aan de hand van kleinere programmeeropdrachten


De opleiding ICT programmeren in PHP 7 richt zich tot de gevorderde ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, wil leren programmeren.


Om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de voorgaande modules, namelijk Aan de slag met ICT en E-communicatie, internet en online diensten en Start to program.


Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules. Leergierigheid en nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van ICT op het vlak van programmeren en het creëren van websites zijn in deze opleiding belangrijk.


De opleiding ICT programmeren in PHP 7 kan als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in het hoger onderwijs.

Lesmomenten CVO Groeipunt

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       

Totaal: 90 EUR
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.

Inschrijven via een CVO Groeipunt secretariaat

CVO GROEIPUNT NINOVE
OPLEIDINGEN

deel op facebook

Opleiding Programmeren

Wil je leren programmeren voor internettoepassingen? wil je dynamische responsive websites maken?
Dan kan je in cvo Groeipunt kiezen uit verschillende trajecten:

 •    Heb je nog geen programmeerkennis? dan start je met de opleiding start to program
 •    Data-analyse is noodzakelijk om je programmeerproject tot een goed einde te brengen. Je leert dit in de opleiding databankbeheer.
 •    Dan ga je aan de slag in een specifieke programmeeromgeving (verschillende modules telkens):
  •    Optie 1 of traject 1= programmeren in 3D omgeving met Unreal Engine
  •    Optie 2 of traject 2= programmeren responsive websites met PHP7

NIEUWE START vanaf maart van module Start to program @home (100% online) (zie module Start to program)

Na het afronden van één volledig traject behaal je je eindcertificaat ICT programmeren voor de gekozen programmeeromgeving en kan je aan de slag voor professioneel ontwerp.

Dit certificaat geeft, samen met het certificaat aanvullende algemene vorming recht op een Diploma Secundair onderwijs! Behaal je zo je eerste diploma secundair onderwijs, dan heb je recht op een premie van de Vlaamse Gemeenschap die gelijk is aan het betaalde inschrijvingsgeld!

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof en voor opleidingscheques. Deze opleiding komt ook in aanmerking voor de KMO-portefeuille.