Begeleider in de kinderopvang OPTIE Schoolgaand Kind - Stage kinderbegeleider schoolgaande kinderen

opleidingen CVO Groeipunt

Van dinsdag 1 september 2020 t.e.m. zondag 31 januari 2021

Lesuren nog niet gekend.

Aantal lesuren: 80

Prijs lesuren: 120 EUR

CVO Groeipunt Zottegem
Sabina van beierenlaan 35
9620 ZOTTEGEM

Lokaal: Lokaal nog niet gekend

Lesmomenten CVO Groeipunt

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       

Totaal: 120 EUR
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.

Inschrijven via een CVO Groeipunt secretariaat

CVO GROEIPUNT ZOTTEGEM
OPLEIDINGEN

deel op facebook

Opleiding Kinderbegeleider

De opleidingen kinderbegeleider behoren tot het studiegebied SPECIFIEKE PERSONENZORG. In cvo Groeipunt kan je volgende opleidingen volgen:

 • kinderbegeleider baby’s en peuters
 • kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Heb je interesse om te werken met baby's en peuters? Of werk je graag met kinderen tussen 3 en 12 jaar? Wil je kinderen helpen groeien en hen begeleiden en stimuleren? Dan zijn de opleidingen kinderbegeleider vast iets voor jou. In deze praktische opleidingen leer je vaardigheden aan tijdens de lessen op school. Maar je gaat ook aan de slag op de werkplek tijdens de stageblokken.

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in het kader van het Decreet van 20 april 2012 over de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters. Dit regelgevende decreet stelt dat iedereen die in de kinderopvang werkt gekwalificeerd moet zijn tegen 2024. Meer info over deze regelgeving vind je hier.

Je behaalt het eindcertificaat kinderbegeleider baby’s en peuters of het eindcertificaat kinderbegeleider schoolgaande kinderen bij cvo Groeipunt.


Heb je nog geen diploma secundair onderwijs? Combineer deze diplomagerichte opleiding met de opleiding aanvullende algemene vorming en behaal jouw diploma.

Waar kan je aan de slag als kinderbegeleider?

Als kinderbegeleider baby’s en peuters kan je terecht in:

 • Gezinsopvang (tot maximaal 8 kinderen) (vroegere onthaalouder).
  Kinderbegeleiders binnen de gezinsopvang moeten een of twee opleidingen gezinsopvang volgen vooraleer ze kunnen starten met de opvang van kinderen:
  • beschikken over het attest van de module KENNISMAKEN MET DE GEZINSOPVANG (20 lestijden)
  • beschikken over het attest van de module WERKEN IN DE KINDEROPVANG (20 lestijden)

   Deze opleidingen kunnen afzonderlijk of als onderdeel van de volledige opleiding gevolgd worden in cvo Groeipunt.
    
 • Groepsopvang (tot 18 kinderen met 2 samenwerkende onthaalouders of vanaf 19 kinderen in kinderdagverblijf)
 • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)

Als kinderbegeleider schoolgaande kinderen kan je terecht in:

 • Buitenschoolse kinderopvang
 • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
 • Kleuterklas (ondersteuning leerkracht), MFC

Opleiding Kinderbegeleider

De opleidingen kinderbegeleider bestaan uit meerdere modules:

Gemeenschappelijke modules
voor beide opleidingen kinderbegeleiding
+ bijkomend nog volgende modules
in de opleiding kinderbegeleider baby’s en peuters
+ bijkomend nog volgende modules
in de opleiding kinderbegeleider schoolgaande kinderen
 • de kinderopvang en ik
 • Omgaan met diversiteit in de kinderopvang
 • Basisprincipes van pedagogisch handelen
 • Samenwerken met gezinnen en hun context
 • Samenwerken in het team en interdisciplinair
 • Communicatieve vaardigheden in de kinderopvang
 • Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang
 • EHBO en levensreddend handelen
 • Basis verzorging
 • Begeleide intervisie kinderbegeleider 1
 • Pedagogisch handelen baby’s en peuters
 • Verzorging baby’s en peuters
 • Voeding baby’s en peuters
 • Spel baby’s en peuters
 • Indeling tijd en ruimte baby’s en peuters
 • Intervisie Kinderbegeleider baby’s en peuters 2
 • Intervisie Kinderbegeleider baby’s en peuters 3
   
 • STAGES Kinderbegeleider baby’s en peuters
 • Pedagogisch handelen schoolgaande kinderen
 • Zorg voor schoolgaande kinderen
 • Voeding schoolgaande kinderen
 • Spel schoolgaande kinderen
 • Indeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen
 • Intervisie Kinderbegeleider schoolgaande kinderen 2
 • Intervisie Kinderbegeleider schoolgaande kinderen 3
   
 • STAGES kinderbegeleider schoolgaande kinderen

 

 

Organisatievorm in cvo Groeipunt

Jouw opleiding bestaat uit 2 manieren van leren:

 • contactonderwijs in cvo Groeipunt:
  Je krijgt les op de campus Zottegem. De lesinhouden zijn verdeeld over modules. Tijdens het schooljaar worden de inhouden van de verschillende modules gespreid gegeven doorheen het volledige schooljaar. Op deze manier krijgt de cursist een gevarieerde lesinhoud doorheen het ganse jaar.
  Het lerarenteam van cvo Groeipunt leert jou alle vaardigheden aan die nodig zijn voor jouw latere taken als begeleider in de kinderopvang. Tijdens het leren houden we rekening met individuele verschillen tussen cursisten en stimuleren we zelfreflectie bij elke cursist.
 • Praktijkervaring in het werkveld:
  Dit gebeurt onder de vorm van stage of de modules STAGE en werkplekleren (= onderdeel geïntegreerd in de modules in contactonderwijs). Tijdens de stage verwerf je geleidelijk de competenties voor een zorgkundige op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. De stages zijn onbezoldigd en moeten gebeuren in verschillende werkomgevingen.

Duurtijd

 • De opleiding volg je op campus ZOTTEGEM van cvo Groeipunt
 • Je kan de opleiding afwerken in 1 schooljaar (=sep- half juni) 

 

Wat doe ik om mij in te schrijven voor deze opleiding bij cvo Groeipunt?

 1. Je komt altijd eerst naar een infosessie! Alle data vind je op onze website.
 2. Na de infosessie houden we met jou een intakegesprek:
  - we bespreken met jou jouw motivatie,
  - we bekijken met jou de leerzorg die je misschien nodig hebt,
  - we bekijken met jou of je in aanmerking komt voor een gepersonaliseerd traject (vb op basis van eerder behaalde attesten, werkervaring,..)
  - we bekijken jouw taalniveau. Niet-Nederlandstalige cursisten hebben best een beheersinsgniveau Nederlands voor anderstaligen (NT2) van threshold 2.4.
 3. Na het intakegesprek wordt je traject vastgelegd. Zo weet je precies wat je moet doen.
 4. Je gaat met je afgesproken traject naar het secretariaat voor de inschrijving (je kan NIET online inschrijven voor deze opleiding).

Je wilt al starten als kinderbegeleider gezinsopvang (de vroegere onthaalouders) zonder eindcertificaat?

Kinderbegeleiders gezinsopvang (de vroegere onthaalouders) moeten één of twee modules GEZINSOPVANG (= traject "Kinderopvang en ik" van 40 of 20 uren) volgen vooraleer ze kunnen starten met de opvang van kinderen:

 • Kinderopvang en ik (MET voorkennis - 20 uur) =
  Starters die de nodige kwalificaties hebben, volgen 1 module: ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ (20 uur).
 • Kinderopvang en ik (ZONDER voorkennis - 40 uur) =
  Starters die niet de nodige kwalificaties hebben, volgen 2 modules: ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ (20 uur) en ‘Werken in de kinderopvang’ (20 uur).

Indien je reeds aan de slag bent als kinderbegeleider gezinsopvang maar nog niet gekwalificeerd bent, dan moet dit wel in orde zijn tegen 1 april 2024 (maw het eindcertificaat kinderbegeleider behalen). Je kan je opleiding voltooien terwijl je werkt.