Bijscholing voor zorgkundigen: Extra zorgkundige handelingen (les+stage)- 2e sem Zottegem

opleidingen CVO Groeipunt

Van vrijdag 5 februari 2021 t.e.m. vrijdag 18 juni 2021

Vindt plaats op:

Dinsdag van 13 uur tot 16.30 uur, 18.25 uur tot 21:55:00

Aantal lesuren: 90

Prijs lesuren: 135 EUR

CVO Groeipunt Zottegem
Sabina van beierenlaan 35
9620 ZOTTEGEM

Lokaal: Lokaal nog niet gekend

Info opleiding

ONLINE INSCHRIJVEN NIET mogelijk voor de opleiding zorgkundige, aangezien extra toelichting nodig is bij inschrijving via het secretariaat.

De opleiding zorgkundige behoort tot het studiegebied Personenzorg.

Het is een praktische opleiding die theorielessen combineert met een uitgebreid gedeelte stage in realistische werksituaties.

De opleiding zorgkundige is trapsgewijs opgebouwd.

 • Eerst behaal je het certificaat logistiek assistent,
 • daarna volg je aanvullende modules om het certificaat verzorgende te behalen.
 • En tenslotte volg je nog een aantal extra modules waarmee je het certificaat zorgkundige behaalt.

U kan de opleiding volgen volgens 2 trajecten (aanbod in Ninove en Zottegem):

 • INTENSIEF traject= u behaalt het eindcertificaat in 3 semesters (=1,5 schooljaar, 2 lesdagen per week overdag + stage)
 • NIET-INTENSIEF traject= u behaalt het eindcertificaat in 5 semesters (=2,5 schooljaren, 1 lesdag per week overdag+stage)

Overzicht van de modules (De totale duurtijd van de opleiding bedraagt 1540 LT):

 • Modules Logistiek assistent (LA) - duurtijd - code
 • Communicatief gedrag - 40 LT - LA1
 • Basis logistieke vaardigheden in de zorgsector - 40 LT - LA2
 • Logistieke vaardigheden in de zorgsector - 40 LT - LA3
 • EHBO - 20 LT - LA4
 • Hef-en tiltechnieken - 20 LT - LA5
 • Onderhoud in de zorgsector - 40 LT - LA6
 • Werken in de zorgsector - 40 LT - LA7
 • Begeleidende intervisie 1 - 10 LT - LA8
 • Begeleidende intervisie 2 - 10 LT - LA9
 • stage: Individuele praktijkbegeleiding 1 - 60 LT - LA-S1
 • stage: Individuele praktijkbegeleiding 2 - 60 LT - LA-S2
 • stage: Individuele praktijkbegeleiding logistiek 1* - 80 LT - LA-S1*
 • stage: Individuele praktijkbegeleiding logistiek 2* - 50 LT - LA-S2*
 • Modules Verzorgende (VZ) - duurtijd - code
 • Cliëntgerichte benadering - 40 LT - VZ1
 • Context van de zorgvrager - 40 LT - VZ2
 • Omgaan met dementie - 20 LT - VZ3
 • Omgaan met psychische zorgvragen - 20 LT - VZ4
 • Basiszorg - 40 LT - VZ5
 • Aangepaste voeding - 40 LT - VZ6
 • Organisatie van de huishoudelijke taken - 40 LT - VZ7
 • Zorg voor leef-en woonsituatie - 40 LT - VZ8
 • Samenwerken - 40 LT - VZ9
 • Begeleidende intervisie 3 - 20 LT - VZ10
 • Begeleidende intervisie 4 - 20 LT - VZ11
 • Begeleidende intervisie 5 - 20 LT - VZ12
 • stage: Individuele praktijkbegeleiding 3 - 80 LT - VZ-S1
 • stage: Individuele praktijkbegeleiding 4 - 80 LT - VZ-S2
 • stage: Individuele praktijkbegeleiding 5 - 80 LT - VZ-S3
 • stage: Individuele praktijkbegeleiding 6 - 80 LT - VZ-S4
 • stage: Individuele praktijkbegeleiding 7 - 80 LT - VZ-S5
 • stage: Individuele praktijkbegeleiding 8 - 80 LT - VZ-S6
 • Zorgkundige (ZK) - duurtijd - code
 • Specifieke zorg 1 - 40 LT - ZK1
 • Specifieke zorg 2 - 40 LT - ZK2
 • Totaalzorg - 90 LT - ZK3
 • Omgaan met complexe zorgsituaties - 40 LT - ZK4
 • Stage: Individuele praktijkbegeleiding zorgkundige - 90 LT - ZK-S1


BIJSCHOLING VOOR ZORGKUNDIGEN: opleiding extra zorgkundige handelingen:

je hebt al het attest of diploma zorgkundige, maar je wilt je bijscholing om de extra zorgkundige handelingen te kunnen uitvoeren. De extra handelingen zijn meting van parameters, toedienen van medicatie , voeding en vochttoediening langs orale weg, manuele verwijdering van faecalomen, aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Deze opleiding bestaat uit 90 Lt theorie (12 lessen gedurende telkens 1 lesavond+ beperkt aantal namiddagsessies in skills lab op school) + 90 LT stage (op werkplek). Kostprijs = 135 € + cursusmateriaal.

geen (taalniveau Nederlands: beheersing niveau 2.4 is aangeraden)

permanente evaluatie voor de lesblokken

stage: evaluatie door stagementor van de stageplaats + stagebezoeken door stagebegeleider van de school

Indien u in aanmerking komt voor een gepersonaliseerd traject (vrijstelling bepaalde modules door vooropleiding en/of werkervaring): gelieve afspraak te maken via secretariaat.

De modules worden zodanig doorheen het schooljaar ingepland dat het mogelijk is de opleiding geconcentreerd in 1 schooljaar af te werken of gespreid over 2 of 3 schooljaren.

Praktisch wordt de opleiding georganiseerd in een combinatie van de dag- en avondonderwijs.

Lesmomenten CVO Groeipunt

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       

Totaal: 135 EUR
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.

Inschrijven via een CVO Groeipunt secretariaat

CVO GROEIPUNT ZOTTEGEM
OPLEIDINGEN

deel op facebook

Opleiding Zorgkundige

De opleiding zorgkundige aan cvo Groeipunt behoort tot het studiegebied ALGEMENE PERSONENZORG.
In deze praktische opleiding leer je vaardigheden aan tijdens de lessen op school. Maar je gaat ook aan de slag op de werkplek tijdens de stageblokken.

Je behaalt het eindcertificaat Zorgkundige bij cvo Groeipunt. Met dit eindcertificaat kan je als zorgkundige registreren bij het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Na de registratie krijgt u van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een visum. Dit is de toelating om te mogen werken als zorgkundige.

Dit certificaat geeft, samen met het certificaat aanvullende algemene vorming recht op een Diploma Secundair onderwijs! Behaal je zo je eerste diploma secundair onderwijs, dan heb je recht op een premie van de Vlaamse Gemeenschap die gelijk is aan het betaalde inschrijvingsgeld!

Wat doet een zorgkundige?

Als zorgkundige voer je dagdagelijkse taken uit inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek ondersteuning. Je kan meedraaien in een verpleegkundig team en zorgtaken uitvoeren onder hun coördinatie.
Als zorgkundige moet je volgende troeven kunnen inzetten:

 • Zelfstandig taken kunnen uitvoeren
 • Verantwoordelijkheid
 • Kunnen observeren en rapporteren
 • Werken in team met aandacht voor overleg
 • Aandacht voor hygiëne en veiligheid
 • Communicatie met de zorgvrager, zijn thuisomgeving en andere hulpverleners

Waar kan je terecht als zorgkundige?

Als zorgkundige kan je terecht in de thuiszorg, zorgvoorziening, ziekenhuizen en thuisverpleging.

 • In de thuiszorg sta je als zorgkundige in voor de persoonsverzorging. Daarnaast help je ook bij huishoudelijke taken zoals koken, strijken, poetsen. Je komt in contact met de leefomgeving van de zorgvrager (familie en vrienden) en zorgt voor een aangenaam leef- en woonklimaat, waarbij de zorg voor de zorgvrager op lichamelijk, sociaal en psychologisch vlak centraal staat. Je voert jouw taken zelfstandig uit, maar rapporteert met jouw verantwoordelijke.
 • In de zorgvoorziening (woonzorgcentra WZC, dagverzorgingscentra, psychiatrische verzorgingstehuizen,...) en ziekenhuizen gebeurt de verzorging van de bewoners in teamverband. Je voert jouw taken zelfstandig uit, maar onder toezicht van en met rapportering aan een verpleegkundige.
 • Als zorgkundige kun je ook ingezet worden in de thuisverpleging, onder toezicht van een verpleegkundige. Je hebt kennis van bepaalde ziektebeelden en kan hiermee rekening houden bij jouw zorgtaken.

Opleiding Zorgkundige

De opleiding zorgkundige is trapsgewijs opgebouwd:

 • Eerst volg je de modules van de opleiding LOGISTIEK ASSISTENT
 • Daarna volg je de modules van de opleiding VERZORGENDE
 • En tenslotte volg je nog de modules van de opleiding ZORGKUNDIGE

Organisatievorm in cvo Groeipunt

Jouw opleiding bestaat uit 2 manieren van leren:

 • contactonderwijs in cvo Groeipunt:
  Je krijgt les op de campus.De lesinhouden zijn verdeeld over modules. Tijdens het schooljaar worden de inhouden van de verschillende modules gespreid gegeven doorheen het volledige schooljaar. Op deze manier krijgt de cursist een gevarieerde lesinhoud doorheen het ganse jaar.
  Het lerarenteam van cvo Groeipunt leert jou alle vaardigheden aan die nodig zijn voor jouw latere taken als zorgkundige. Tijdens het leren houden we rekening met individuele verschillen tussen cursisten en stimuleren we zelfreflectie bij elke cursist.
 • Praktijkervaring in het werkveld:
  Dit gebeurt onder de vorm van stage of de modules individuele praktijkbegeleiding. Tijdens de stages verwerf je geleidelijk de competenties voor een zorgkundige op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Om het certificaat zorgkundige te behalen moet je minimaal 650 lestijden praktijk doen. Op die manier verwerf je een stevige basis werkervaring waarmee je later aan de slag kan in je job. De stages zijn onbezoldigd en moeten gebeuren in verschillende werkomgevingen (logistieke taken, thuiszorg, vezorgingsinstellingen, setting met een hoge zorgbehoefte).

Duurtijd

 • campus NINOVE =  1,5 schooljaar - 3 semesters
  • semester 1 = modules logistiek assistent = 2 lesdagen overdag + stage
  • semester 2 = modules verzorgende = 2 lesdagen overdag + stage
  • semester 3 = modules zorgkundige = 1 lesdag overdag + stage
 • campus ZOTTEGEM =  1,5 schooljaar - 3 semesters
  • semester 1 = modules logistiek assistent = 2 lesdagen overdag + stage
  • semester 2 = modules verzorgende = 2 lesdagen overdag + stage
  • semester 3 = modules zorgkundige = 1 lesdag overdag + stage
 • campus ZOTTEGEM avondtraject (enkel vervolg voor starters van schooljaar 2019)
  • semester 3+ 4 (2de schooljaar) = modules verzorgende = 2 lesavonden + stage
  • semester 5 (half schooljaar) = modules zorgkundige = 2 lesavonden + stage

Wat doe ik om mij in te schrijven voor deze opleiding bij cvo Groeipunt?

 1. Je komt altijd eerst naar een infosessie! Alle data vind je op onze website.
 2. Na de infosessie houden we met jou een intakegesprek:
  - we bespreken met jou jouw motivatie,
  - we bekijken met jou de leerzorg die je misschien nodig hebt,
  - we bekijken met jou of je in aanmerking komt voor een gepersonaliseerd traject (vb op basis van eerder behaalde attesten, werkervaring,..)
  - we bekijken jouw taalniveau. Niet-Nederlandstalige cursisten hebben best een beheersinsgniveau Nederlands voor anderstaligen (NT2) van threshold 2.4.
 3. Na het intakegesprek wordt je traject vastgelegd. Zo weet je precies wat je moet doen.
 4. Indien je in aanmerking komt voor het VDAB opleidingstraject Zorgkundige (gratis opleiding voor ingeschreven werkzoekenden) dan contacteer je eerst VDAB om dit in orde te brengen. Zij geven jou een trajectcontract en zorgen er voor dat je kan gratis inschrijven bij cvo Groeipunt.
  Voordelen: terugbetaling vervoer naar cvo Groeipunt, terugbetaling kinderopvang (tot 12 jaar), je behoudt je uitkering tijdens de opleiding.
 5. Je gaat met je afgesproken traject naar het secretariaat voor de inschrijving (je kan NIET online inschrijven voor deze opleiding).

BIJSCHOLINGEN voor zorgkundigen:

 • Extra zorgkundige handelingen: je hebt al het attest of diploma zorgkundige, maar je wilt je bijscholen om de extra zorgkundige handelingen te kunnen uitvoeren. -De extra handelingen zijn   meting van parameters, toedienen van medicatie , voeding en vochttoediening langs orale weg, manuele verwijdering van faecalomen, aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.  
  Deze opleiding bestaat uit 90 Lt theorie (12 lessen gedurende telkens 1 lesavond+ beperkt aantal namiddagsessies in skills lab op school) + 90 LT stage (op werkplek). Kostprijs = 135 € + cursusmateriaal.