Toelatingsvoorwaarden

Leeftijd

Elke cursist dient minstens 16 jaar te zijn uiterlijk op 31 december van het huidige jaar, moet minstens 15 jaar zijn op de inschrijvingsdatum en al twee verschillende leerjaren van het secundair onderwijs gevolgd hebben.

Uitzondering

Specifiek voor Nederlands Tweede Taal (NT2): Cursisten tussen 12 en 16 jaar die op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen een secundaire school en CVO Groeipunt Nederlands tweede taal volgen.

Toelatingsvoorwaarden
Toelatingsvoorwaarden


VOLWASSENENONDERWIJS
zowel overdag als 's avonds