visie GROEIPUNT

Binnen CVO Groeipunt wordt vorming, opleiding en training op een moderne wijze geïntegreerd en aangeboden op het niveau secundair volwassenenonderwijs.

In het kader van het levenslang en levensbreed leren trachten wij zoveel mogelijk mensen de kans te geven en te stimuleren om aan dit project deel te nemen.

Om de senioren te blijven betrekken in het maatschappelijk leven is er een specifiek aanbod van nieuwe computertechnieken waarmee zij in verschillende modules kunnen vertrouwd geraken.

Elke cursist moet in staat zijn, zijn persoonlijke competenties te verruimen waarmee hij of zij zowel professionele als maatschappelijke taken kan vervullen en de erkende certificaten kan behalen.

Neem een vliegende start met onze GROEIPUNT-opleidingen!
visie

Onze GROEIPUNT missie

levenslang en levensbreed groeien

Ons Groeipunt-Centrum wil tevens ook een actieve bijdrage leveren tot de integratie en het zelfredzaam maken van de Anderstalige cursist via de opleiding NT2.

CVO Groeipunt biedt u binnen een breed aanbod aan opleidingen de kans om:

  • een onafgewerkte schoolloopbaan verder af te maken
  • te groeien en u verder te specialiseren
  • een andere beroepskwalificatie te verwerven

Hierdoor zal uw persoonlijke waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt groeien of u zal in staat zijn u te handhaven binnen uw sector.  

CVO Groeipunt tracht met dit aanbod in te spelen op de verwachtingen van de cursisten en de noden voor onze regio.

Bij de competentieverwerving wordt er gestreefd naar een benadering van groep naar individu waarbij het volledige leertraject wordt beoordeeld.

De aangeboden opleidingen zijn aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en technieken binnen elk domein. Hiervoor kan u ook rekenen op een moderne en up-to-date infrastructuur.

Voor onze technische opleidingen heeft ons Centrum ook een nauwe band met de privé-sector. Zo krijgen onze groeipuntopleidingen een meerwaarde .

Nascholing van ons team en een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem moeten er voor zorgen dat er in optimale omstandigheden aan competentieverwerving kan gedaan worden.

Een bekwaam schoolteam staat voor u klaar om uw verwachtingen te helpen realiseren.

vorming, opleiding en training voor uVOLWASSENENONDERWIJS GROEIPUNT
zowel overdag als 's avonds